Nyelvcsaládok, nyelvtípusok

A nyelvek eredete
Két felfogás létezik:

  • Monogenezis - A nyelveknek egy közös ősnyelvből származnak. Sokáig a Biblia Ószövetsége alapján a hébert tekintették az ősnyelvnek.
  • Poligenezis - E szerint a világ különböző pontjain egyszerre alakultak ki a különféle nyelvek.

A nyelvek típusai, nyelvcsaládok
A világon 150-200 nyelvcsaládot különböztetünk meg, míg a mai élő nyelvek száma kb. 3000-re tehető. Jórészük már kihalt, vagy éppen kihalóban van. A megmaradt nyelveket folyamatos változás jellemzi, mely megmutatkozik a szóalakokban (gyorsabb fejlődés) és a nyelvtanban (lassabb fejlődés). A nyelvek hasonlóságokat mutatnak, melyet a nyelvrokonság vagy a nyelvszomszédság magyarázhat.

 

Hasonlóság lehet a nyelvek belső szerkezetében, nyelvtanában , mely alapján a nyelvek az alábbi csoportokba sorolhatók:

  • Izoláló (más néven elszigetelő nyelvek) pl. kínai, vietnámi

Legfontosabb jellemzőjük, hogy minden cselekvésre, történésre, fogalomra önálló szavuk van, melyek megfelelő sorrendbe állítva alkotnak kifejezésre alkalmas mondatot. A kötött szórenden felül elengedhetetlen a segédszó, továbbá a hangsúly, a hanglejtés, és a beszédszünet jelentésmódosító ereje.

  • Flektáló (azaz hajlító nyelvek) pl. angol, német, latin, arab

Jellegzetessége, hogy a nyelvtani viszony a szótő belsejében fejeződik ki. A szóelemek határa elmosódik, a morfémák összefonódnak. Gyakori ebben a nyelvtípusban a különböző nemek megkülönböztetése (hímnem, nőnem, semlegesnem).

  • Agglutináló (ragasztó nyelvek) pl. magyar, török, japán

Jellemzőjük a toldalékgazdagság. A szóelemek határai jól elkülöníthetőek.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.