Mássalhangzótörvények

Amikor két vagy több mássalhangzó egymás mellé kerül, akkor speciális szabályok érvényesek rá. Ezek a mássalhangzó törvények.

Összeolvadás: két hangból születik egy harmadik: (kiáltja, kénje)

Hasonulás: Két hang (mássalhangzó) egymáshoz hasonul.

Teljes hasonulás:

Írásban jelölt: Két hang írásban egymáshoz hasonul: vízzel, gallyal

Írásban jelöletlen: A teljes hasonulás csak a kiejtéskor fedezhető fel: látja,állj

Részleges hasonulás:

Képzés helye szerinti részleges hasonulás: n + m,p,b;
n+ gy,ny,ty:
színpad, padka,tartson

Zöngésség szerinti részleges hasonulás:

zöngésedés:
zöngés mássalhangzó előtt zöngétlen mássalhangzó van a szóban: mondatokban
zöngétlenedés: Zöngétlen mássalhangzó előtt zöngés mássalhangzó áll: mondtam,tudtam

Mássalhangzó-rövidülés: Hosszú és egy rövid mássalhangzó egymás mellé kerül, ejtésben megrövidül: karddal,fallal

Mássalhangzó-kiesés: Három egymás mellett lévő mássalhangzó közül a középső (d vagy t betű) gyakran kiesik: mondta, hordta