Mondatelemzés és ágrajz

A mondat részei (mondatelemzés)

Állítmány (Mit állítunk?)

 • Igei-állítmány: Szépen játszik ezen a hangszeren.
 • Névszói-állítmány: Ez az étel .
 • Névszói-igei: Nagy Lajos nagy király volt.

Jelölés: Dupla aláhúzás.

Alany (Ki?,Mi?)

 • Határozott: Bence zenét hallgat. A tanuló ír.
 • Határozatlan: Egy fiú eszik.
 • Általános: Mindenki iszik.

Jelölés: Sima aláhúzás.

Tárgy (Kit?,Mit?)

 • Eredménytárgy: A szabó ruhát készít.
 • Iránytárgy: A szabó kimossa a ruhát.

Jelölés: Szaggatott vonal.

Határozók

 • Helyhatározó: Honnan?, Hol?, Hová?
 • Időhatározó: Mióta,Mikor?,Meddig?
 • Számhatározó: Hányszor,Hányadszor?
 • Okhatározó: Miért?, Mi okból?
 • Módhatározó: Hogyan, mi módon?
 • Célhatározó: Miért, Mi célból?
 • Eszközhatározó: Kivel?,Mivel?
 • Fok és mértékhatározó: Mennyire? , milyen mértékben?, mennyivel?
 • Állapothatározó: hogyan? , milyen állapotban?, mibe?
 • Eredethatározó: Kiből? , miből?
 • Számállapothatározó: Hányan?
 • Eredményhatározó: Kivé?, Mivé?
 • Hasonlító határozó: kinél (jobb)?, minél (jobb)?
 • Részeshatározó: kinek,minek a részére?

Jelölés: Hullámos vonallal aláhúzva.

Jelzők

 • Minőségjelző (milyen?): Szép telefonod van.
 • Mennyiségjelző (mennyi?, hány?): Két emberrel chateltem tegnap.
 • Birtokos jelző (kinek a...?, minek a...?): Bencének a sálja szép.
 • Értelmező jelző: Kaptam egy CD-t, zeneit.

Jelölése: Pontozott vonal.

Gyakorlás, mondatelemzés feladatok.

Elemezd az alábbi mondatokat:

Gergő szeret enni.

Mit állítunk? Szeret

Ez a mondat állítmánya. Igével van kifejezve tehát igei állítmány.

Ki szeret? Gergő

Ő a mondat alanya.

Mit szeret? enni.

Ez a mondat tárgya.

kerdo

Ha nincs meg konkrétan az alany (rejtett alany)

Megette a babfőzeléket.

Mit állítunk? Megette

Ez a mondat állítmánya. Igével van kifejezve tehát igei állítmány.

Ki ette meg / Ki megette? Ő

Az igei állítmány személyragja utal az alany személyére és számára.

Tehát ez E/3 személyben van, a mondatot így lehetne kiegészíteni: Ő megette a babfőzeléket.

Ilyenkor az alanyt (én,te,ő,mi,ti,ők) az állítmány főlé felírjuk egy zárójelben.

Mit evett meg? A babfőzeléket.

A tárgy főnévi-igenévvel van kifejezve.

kerdo

2, Elemezd a következő mondatokat! Itt már alany,állítmány,tárgy és határozó is lesz!

Bence ülve szokott gitározni.

Mit állítunk? Szokott.

Ez a mondat állítmánya. Igével van kifejezve tehát igei állítmány.

Ki szokott? Bence

Ő a mondat alanya.

Mit szokott? Gitározni.

Ez a mondat tárgya.

Hogyan szokott? Ülve.

Módhatározó

kerdo

3, feladat: Ebbe már lesz alany,állítmány,tárgy,határozó és jelző is.

Tibor sokat szokott az új telefonjával játszani.

Mit állítunk? Szokott.

igei állítmány.

Mit szokott? játszani.

tárgy

Mivel szokott? telefonjával

eszközhatározó

Ki szokott? Tibor

Alany

Mennyit szokott? sokat

Fok és mértékhatározó

Milyen telefonjával? új.

minőségjelző

 

kerdo

Ágrajz, mondatelemzés

Általános jelölések

 • Alany (A)
 • Állítmány (Á)
 • Tárgy (T)
 • Határozó (H)
 • Jelzők (J)

Az elemzett mondatok ábrázolása ágrajzon

1.mondat: Gergő szeret enni.

kerdo

Az alanyt A betűvel jelöljük, az Állítmányt Á betűvel, tárgyat pedig T betűvel.

Az alany: Gergő

Az állítmány: szeret

A tárgy: enni

Az alanyhoz hozzárendeljük az állítmányt, mivel így az A-Á sor jelentése: Gergő szeret.

Az állítmányhoz hozzárendeljük a tárgyat, mivel szeret enni.

2.mondat: Megette a babfőzeléket.

kerdo

Az ágrajz első sorának jelentése (A) ---- Á : (Ő) megette

Azért raktuk zárójelbe az alanyt, mert az igei állítmány személyragja utal rá.

Az állítmányhoz hozzárendeltük a tárgyat: Megette babfőzeléket.

Ezért kapcsoljuk az állítmányhoz.