Mondatelemzés gyakorló feladatok

A mondatelemzés elméleti tananyagot ezen a linken találod.

1, Szeretek futni.

Mit állítunk? szeretek. (állítmány)
Ez a mondat állítmánya. Igével van kifejezve tehát igei állítmány.
Ki szeretek? Én. (alany)
Ő/én vagyok a mondat alanya.
Mit szeretek? futni. (tárgy)
Ez a mondat tárgya.

2, Bence a boltba ment kenyérért.

Mit állítunk? ment. (állítmány)
Ki ment? Bence (alany)
Hova ment? A boltba. (Helyhatározó)
Miért ment? kenyérért. (Okhatározó vagy Célhatározó)

3, A zenészek jól játszottak a koncerten.

Mit állítunk? játszottak. (állítmány)
Kik játszottak? zenészek. (alany)
Hogyan játszottak? jól. (állapothatározó)
Hol játszottak? koncerten. (helyhatározó)

4, Fanni a Diáksegédből tanul.

Mit állítunk? tanul. (állítmány)
Ki tanul? Fanni (alany)
Honnan tanul? Diáksegédből. (eredethatározó)

5, Szeretem az informatikát.

Mit állítunk? szeretem (állítmány)
Ki szeretem? én (az igei állítmány személyragja utal az alany személyére és számára, alany)
Mit szeretem? informatikát (tárgy)

6, Tibor az Örs vezér teréről szokott indulni a kettes metróval.

Mit állítunk? szokott (állítmány)
Ki szokott? Tibor (alany)
Mit szokott? indulni (tárgy)
Honnan szokott? Örs vezér teréről (helyhatározó)
Mivel szokott? Kettes metróval. (eszközhatározó)

7, Tegnap félig megcsináltam a házi feladatomat.

Mit állítunk? megcsináltam (állítmány)
Ki csináltam meg? én (rejtett alany)
Mit csináltam meg? házi feladatomat (tárgy)
Mikor csináltam meg? tegnap (időhatározó)
Milyen mértékben csináltam meg? félig (fok és mértékhatározó)

8, Tibinek számológépét használtam az órán.

Mit állítunk? használtam. (állítmány)
Mit használtam? számológépét. (tárgy)
Kinek a számológépét? Tibinek. (birtokos jelző)
Mikor használtam? Az órán. (időhatározó)

9, Sokan mentünk el a koncertre, zeneire.

Mit állítunk? mentünk el (állítmény)
Ki mentünk el? Mi (rejtett alany)
Hányan mentünk el? sokan (számállapothatározó)
Mire mentünk el? koncertre (tárgy)
Milyen koncertre? zeneire. (értelmezőjelző)

10, A tanárnak írtam egy verset.

Mit állítunk? írtam. (állítmány)
Kinek írtam? tanárnak. (részes határozó)
Mit írtam? verset. (tárgy)