Szövegek osztályozása

szöveg: a kommunikáció eszköze, kerek egész, lezárt, teljes üzenet; lehet szóbeli vagy írásbeli közlés.

szóbeli közlés

jellemzői: kevésbé igényes, múlandó, szabálytalanabb szerkesztettségű, szerepet játszik a spontaneitás, a beszédhelyzetből adódóan gyakran van szükség ismétlésre, azonnali visszajelzés, gesztikuláció, mimika

típusai: társalgás, meghívás, köszöntés, felelet, előadás, szónoklat, hozzászólás, tárgyalás, szavalás, stb.

kommunikációs tényezők: tájékoztatás, érzelemkifizejezés, kapcsolatteremtés, kapcsolattartás, esztétikai szerep, metanyelvi funkciók

írásbeli közlés

jellemzői: hosszabb ideig fennmarad, nem múlandó, instant visszajelzés hiánya, megfontoltabb, áttekinthetőbb, logikailag és szerkezetileg gondosan felépített (az esetek többségében), követi a formai elvárásokat, konvenciókat

típusai: meghívó, levél, email, kérvény, felszólítás, hirdetés, értekezés, novella, regény, stb.

prózai szöveg részei: mikro-és makroegységek; a mikroegységeken belül: mondat (speciális fajtája a tételmondat) és a mondattömb, vagyis bekezdés (a logikailag egy kategóriába sorolható, határos mondatok összessége); a makroegységeken belül: bevezetés, tárgyalás, befejezés

írásbeli építkezés típusai: lineáris vagy párhuzamos; lineáris: ok-okozati menet, logikai összefüggések, időbeliség, térbeliség; párhuzamos: lehet ellentételező, mozaikszerű, keretes, képzettársításos; időbeli ugrások fordulnak elő

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.