filozófia

dec
31

A görög hitvilág

Az antik görögöket összekötő hitvilág igen érdekes, mivel jött létre egy gazdag mondavilág, sőt még a sport is! A görög vallás politeista, azaz többistenhitvő. A görögök szemében az isteneik ember alakúak és ugyanolyan tulajdonságokkal rendelkeznek, mint a követőik. A görögséget alkotó népek eltérő istenekkel rendelkeztek, így amikor bevonult egy ilyen csoport Hellászba (az ókori Görögország […]

DETAIL
dec
31

A XIX. század eszméi

A XIX. században nemcsak a technika, gazdaság, a hatalmi viszonyok, de a az emberek gondolkodásmódja és az uralkodó eszmék is megváltoztak. Az egymás után jövő forradalmak és felkeléseket két szorosan összefüggő eszme vitte előre: a nacionalizmus és liberalizmus. A nacionalizmus, avagy a nemzeti eszme, vagy öntudat lényege, hogy egy nép társadalmi és vallási korlátokon túlmenően […]

DETAIL

Utilitarizmus

Az utilitarista filozófiai irányzat bemutatása

DETAIL

A voluntarizmus - Schopenhauer és Nietzsche munkássága

Képzeljünk el egy olyan világot, ahol bármi lehetséges. Képzeljük el, hogy a természet törvényeit, az erkölcs kötöttségeit végtelenül szubjektíven értelmezzünk. E világban nincsen determinizmus. Az ember csak önmagát irányítja. Ez a világ a voluntarizmus világa. A voluntas latin szó jelentése: akarat, vágy. Ahogy Will Durant jellemzi a Filozófia törtnétet című könyvében, a voluntarizmus egy olyan […]

By Nemes Tamás | filozófiai irányzatok
DETAIL