földrajz

dec
30

A világkereskedelem

Főbb fogalmak A külkereskedelem feladata az országok fogyasztási lehetőségeinek kibővítése, kiszélesítése. Import – behozatal (például Magyarország kőolajat importál, mivel nincs elegendő mennyiség a területén.) Ergo, ha egy ország valamiből hiányt szenved, akkor külföldről szerzi azt be. Export – kivitel (például Oroszország hatalmas kőolaj lelőhellyel rendelkezik, így külföldi országoknak ad el belőle). Ami egy államnak felesleges, […]

By Kuklis Tibor | földrajz . társadalomföldrajz
DETAIL
dec
27

Transznacionális vállalatok

Definíció – transznacionálisnak nevezünk egy vállalatot, amely az országhatárt átlépve, több államban is jelen van, azaz „multinacionális” (a megfogalmazás azért helytelen, mert egy vállalat csak akkor multi, ha tulajdonosi köre több országból származik). Ezek a cégek más országban leányvállalatokat hoznak létre. Terméket nem egy adott országban állítják elő és forgalmazzák, hanem az egész világpiacon. A […]

By Kuklis Tibor | földrajz . társadalomföldrajz
DETAIL
dec
26

Az Európai Unió létrejötte

Kialakulása A második világháborút követően Európa romokban hevert, a bajt tetézte, hogy a korábbi győztesek (Szovjetunió, USA, Nagy-Britannia, Franciaország) a háború után sem rendezték sérelmeiket, így a korábban mindent irányító Nyugat-Európa számára szükség volt egy alternatívára. Ezt az akkori vezetők egy európai integrációban látták, amit a szovjet térnyerés ellensúlyozására maga az Egyesült Államok is támogatott. […]

By Kuklis Tibor | földrajz . társadalomföldrajz
DETAIL

Gyűrődés, vetődés

A közeledő kőzetlemezek mozgásakor gyűrődés, vetődés következhet be. Gyűrődés A közeledő kőzetlemezek képlékeny rétegei az oldalirányú nyomás miatt kiemelkednek, redők jönnek létre. A redő kimagasló része a redőboltozat és a mélyedés a redőteknő. A két oldalirányú nyomás eltérő erejű lehet. Ha az egyik oldalon nagyobb nyomás, ferde redő vagy fekvőredő keletkezik. Ha a rétegek elválnak […]

By Kuklis Tibor | földrajz . természetföldrajz
DETAIL

Afrika szerkezeti felépítése

A kontinens elhelyezkedése, határai: A kezdő hosszúsági kőr és az egyenlítő is áthalad ezen a kontinensen, melynek területe 30,3 km2. A Szuezi-csatorna megépítéséig a kontinens összefüggött Ázsiával, így Európával kiegészülve a három kontinens egyetlen szárazföldet alkotott. A csatornától délre, a Vörös-tenger és az Ádeni-öböl választja el. A kontinens észak-nyugati felén egy szűk tengerszoros (Gibraltár) köti […]

By Kuklis Tibor | földrajz . természetföldrajz
DETAIL

Magyarország közlekedés-földrajzi helyzete

Elhelyezkedés -  Magyarországi alföldi jellege és annak ténye, hogy Európa és a Kárpát-medence közepén fekszik igen kedvező a közlekedés számára (is) mind az áru-, mind a személyszállítás szempontjából. Északnyugat-délkelet irányú, az úgynevezett nemzetközi E15-ös főútvonal, amely kapocs Nyugat-Európa, a Balkán és Törökország között áthalad hazánkon. A tranzit(átmenő)forgalomnál több azonban csak a szakképzett munkaerővel és további […]

By Kuklis Tibor | földrajz . társadalomföldrajz
DETAIL

Hazánk természeti erőforrásai, szerepük a nemzetgazdaságban

Erőforrásaink rendszerezése – Hazánk, ahogy világ többi ország, rendelkezik megújuló ( szél-,nap-, geotermikus energia)  és nem megújuló erőforrásokkal is (ércek, szénhidrogén). Bár utóbbi csoport anyagai emberi léptékkel számítva nagyon lassan termelődnek újra, de újrahasznosítással (pl.: ócskavas) újra használhatóvá tehetőek. Legnagyobb kincseink és hasznosításuk – Magyarország a trianoni békeszerződést követően kitermelhető természeti erőforrásainak döntő hányadát elvesztette. […]

DETAIL

Kőzetlemezek, lemeztektonika

Definíció: A Föld legkülső vékony, szilárd gömbhéja, a litoszféra nem egységes, hanem kisebb-nagyobb darabokból, un. litoszféralemezekből vagy kőzetlemezekből áll, melyek teljesen beburkolják a Földet. Hét nagy (Észak-amerikai-, Dél-amerikai-, Eurázsiai-, Afrikai-, Indiai-Ausztráliai-, Pacifikus- és Antarktiszi-lemez) és több kisebb (Karibi-, Cocos-, Scotia-, Adriai-, Égei-, Arab-, Iráni-, Nazca-, Fülöp-lemez) kőzetlemez különböztethető meg a Föld felszínén, melyek egymáshoz és […]

By Kuklis Tibor | földrajz . természetföldrajz
DETAIL

Észak-Amerika szerkezeti felépítése

A kontinens – Szerkezetileg és sok más egyéb szempontból sokszínű, 24 millió km2-es területű kontinens. Kezdetben Laurázsia őskontinenshez tartozott. Ősmasszívumok – Kanadai-pajzs, Észak-Amerika legrégebbi része, még a földtörténeti ősidőben keletkezett. Egyik fele fedetlen, melyet még anno a jégkori jég csupaszított le, tavakkal kitöltött medencéket hozva létre. Mivel a felső üledékréteg eltűnt a kristályos kőzetekből (gneisz, […]

By Kuklis Tibor | földrajz . természetföldrajz
DETAIL

A klasszikus városszerkezet övei, agglomeráció

A városrészek különböző feladatokat lának el, ezt a rendszert összességében városszerkezetnek nevezzük Város részei (későbbiekben Budapest a példaváros) City - az európai városok nagyobb része körkörös szerkezetű, ez a városrész a legbelső „kör”, a nagy sugárutak ide futnak be, a legtöbb intézmény, üzlet és idegenforgalmi nevezetesség  itt található meg. A városmag a település központja ( […]

By Kuklis Tibor | földrajz . társadalomföldrajz
DETAIL
1 / 4 oldal1234