társadalomföldrajz

dec
30

A világkereskedelem

Főbb fogalmak A külkereskedelem feladata az országok fogyasztási lehetőségeinek kibővítése, kiszélesítése. Import – behozatal (például Magyarország kőolajat importál, mivel nincs elegendő mennyiség a területén.) Ergo, ha egy ország valamiből hiányt szenved, akkor külföldről szerzi azt be. Export – kivitel (például Oroszország hatalmas kőolaj lelőhellyel rendelkezik, így külföldi országoknak ad el belőle). Ami egy államnak felesleges, […]

By Kuklis Tibor | földrajz . társadalomföldrajz
DETAIL
dec
27

Transznacionális vállalatok

Definíció – transznacionálisnak nevezünk egy vállalatot, amely az országhatárt átlépve, több államban is jelen van, azaz „multinacionális” (a megfogalmazás azért helytelen, mert egy vállalat csak akkor multi, ha tulajdonosi köre több országból származik). Ezek a cégek más országban leányvállalatokat hoznak létre. Terméket nem egy adott országban állítják elő és forgalmazzák, hanem az egész világpiacon. A […]

By Kuklis Tibor | földrajz . társadalomföldrajz
DETAIL
dec
26

Az Európai Unió létrejötte

Kialakulása A második világháborút követően Európa romokban hevert, a bajt tetézte, hogy a korábbi győztesek (Szovjetunió, USA, Nagy-Britannia, Franciaország) a háború után sem rendezték sérelmeiket, így a korábban mindent irányító Nyugat-Európa számára szükség volt egy alternatívára. Ezt az akkori vezetők egy európai integrációban látták, amit a szovjet térnyerés ellensúlyozására maga az Egyesült Államok is támogatott. […]

By Kuklis Tibor | földrajz . társadalomföldrajz
DETAIL

Magyarország közlekedés-földrajzi helyzete

Elhelyezkedés -  Magyarországi alföldi jellege és annak ténye, hogy Európa és a Kárpát-medence közepén fekszik igen kedvező a közlekedés számára (is) mind az áru-, mind a személyszállítás szempontjából. Északnyugat-délkelet irányú, az úgynevezett nemzetközi E15-ös főútvonal, amely kapocs Nyugat-Európa, a Balkán és Törökország között áthalad hazánkon. A tranzit(átmenő)forgalomnál több azonban csak a szakképzett munkaerővel és további […]

By Kuklis Tibor | földrajz . társadalomföldrajz
DETAIL

Hazánk természeti erőforrásai, szerepük a nemzetgazdaságban

Erőforrásaink rendszerezése – Hazánk, ahogy világ többi ország, rendelkezik megújuló ( szél-,nap-, geotermikus energia)  és nem megújuló erőforrásokkal is (ércek, szénhidrogén). Bár utóbbi csoport anyagai emberi léptékkel számítva nagyon lassan termelődnek újra, de újrahasznosítással (pl.: ócskavas) újra használhatóvá tehetőek. Legnagyobb kincseink és hasznosításuk – Magyarország a trianoni békeszerződést követően kitermelhető természeti erőforrásainak döntő hányadát elvesztette. […]

DETAIL

A klasszikus városszerkezet övei, agglomeráció

A városrészek különböző feladatokat lának el, ezt a rendszert összességében városszerkezetnek nevezzük Város részei (későbbiekben Budapest a példaváros) City - az európai városok nagyobb része körkörös szerkezetű, ez a városrész a legbelső „kör”, a nagy sugárutak ide futnak be, a legtöbb intézmény, üzlet és idegenforgalmi nevezetesség  itt található meg. A városmag a település központja ( […]

By Kuklis Tibor | földrajz . társadalomföldrajz
DETAIL

Kelet- és Dél-kelet Ázsia gazdasága

Japán Japán egy szigetország, így kevés síksági területtel rendelkezik, tehát a megoldást a teraszos földművelés, és a kis- vagy középbirtokok létesítése jelenti. A teraszos földművelés azért is jelentős itt, mivel a népsűrűség nagyon nagy. A terület, mivel fiatal lánchegység része Japán, ezért gazdag színes ércekben, de ezt már kiaknázták. Mivel a hegység még fiatal, ezért […]

By Kuklis Tibor | földrajz . társadalomföldrajz
DETAIL

A világnépesség területi eloszlásának sajátosságai

Népsűrűség – ez az érték megmutatja, hogy hány fő él egy négyzetkilométeren. A Föld átlagos népsűrűsége 45 fő/km2 . Ez elsőre kicsinek tűnhet, de gondoljunk csak bele, hogy bár vannak milliós nagyvárosok, még mindig óriási lakatlan területek is. A népesség 80 %-a a földfelszín 8 %-án él. Az egyenlőtlen népességeloszlásnak számos oka van: társadalom gazdaság […]

By Kuklis Tibor | földrajz . társadalomföldrajz
DETAIL

A világ energiagazdasága

Energia fogalma:  A világ fejlődő technológiái miatt egyre több energiára van szükség, ennek fedezésére viszont már nem áll rendelkezésre elegendő nyersanyag a Földön. A megoldást a megújuló energiaforrások jelentenék, de ezeknek a kiépítése és kitermelése nagy költségeket támaszt az országoknak, melyet azok nem akarnak minden esetben kifizetni. Így a jelenlegi megoldást a fosszilis energiahordozók használata […]

By Kuklis Tibor | társadalomföldrajz
DETAIL

Olaszország gazdasága

A gazdaság igazi alapja: az ország földrajza Olaszország tagolt partvidékkel rendelkezik, ez segíti a kikötővárosok kialakulását. Területén két nagy lánchegység van, az Appenninek és az Alpok, az első az építőanyagai miatt, a második a vízerőművek miatt nagyon fontos. Kisebb beékelődött röghegységek is megtalálhatók itt, melyek vasércet és színesfémeket szolgáltatnak (pl. Elba). Néhány vulkanikus terület is […]

DETAIL
1 / 2 oldal12