természetföldrajz

Gyűrődés, vetődés

A közeledő kőzetlemezek mozgásakor gyűrődés, vetődés következhet be. Gyűrődés A közeledő kőzetlemezek képlékeny rétegei az oldalirányú nyomás miatt kiemelkednek, redők jönnek létre. A redő kimagasló része a redőboltozat és a mélyedés a redőteknő. A két oldalirányú nyomás eltérő erejű lehet. Ha az egyik oldalon nagyobb nyomás, ferde redő vagy fekvőredő keletkezik. Ha a rétegek elválnak […]

By Kuklis Tibor | földrajz . természetföldrajz
DETAIL

Afrika szerkezeti felépítése

A kontinens elhelyezkedése, határai: A kezdő hosszúsági kőr és az egyenlítő is áthalad ezen a kontinensen, melynek területe 30,3 km2. A Szuezi-csatorna megépítéséig a kontinens összefüggött Ázsiával, így Európával kiegészülve a három kontinens egyetlen szárazföldet alkotott. A csatornától délre, a Vörös-tenger és az Ádeni-öböl választja el. A kontinens észak-nyugati felén egy szűk tengerszoros (Gibraltár) köti […]

By Kuklis Tibor | földrajz . természetföldrajz
DETAIL

Hazánk természeti erőforrásai, szerepük a nemzetgazdaságban

Erőforrásaink rendszerezése – Hazánk, ahogy világ többi ország, rendelkezik megújuló ( szél-,nap-, geotermikus energia)  és nem megújuló erőforrásokkal is (ércek, szénhidrogén). Bár utóbbi csoport anyagai emberi léptékkel számítva nagyon lassan termelődnek újra, de újrahasznosítással (pl.: ócskavas) újra használhatóvá tehetőek. Legnagyobb kincseink és hasznosításuk – Magyarország a trianoni békeszerződést követően kitermelhető természeti erőforrásainak döntő hányadát elvesztette. […]

DETAIL

Kőzetlemezek, lemeztektonika

Definíció: A Föld legkülső vékony, szilárd gömbhéja, a litoszféra nem egységes, hanem kisebb-nagyobb darabokból, un. litoszféralemezekből vagy kőzetlemezekből áll, melyek teljesen beburkolják a Földet. Hét nagy (Észak-amerikai-, Dél-amerikai-, Eurázsiai-, Afrikai-, Indiai-Ausztráliai-, Pacifikus- és Antarktiszi-lemez) és több kisebb (Karibi-, Cocos-, Scotia-, Adriai-, Égei-, Arab-, Iráni-, Nazca-, Fülöp-lemez) kőzetlemez különböztethető meg a Föld felszínén, melyek egymáshoz és […]

By Kuklis Tibor | földrajz . természetföldrajz
DETAIL

Észak-Amerika szerkezeti felépítése

A kontinens – Szerkezetileg és sok más egyéb szempontból sokszínű, 24 millió km2-es területű kontinens. Kezdetben Laurázsia őskontinenshez tartozott. Ősmasszívumok – Kanadai-pajzs, Észak-Amerika legrégebbi része, még a földtörténeti ősidőben keletkezett. Egyik fele fedetlen, melyet még anno a jégkori jég csupaszított le, tavakkal kitöltött medencéket hozva létre. Mivel a felső üledékréteg eltűnt a kristályos kőzetekből (gneisz, […]

By Kuklis Tibor | földrajz . természetföldrajz
DETAIL

Északi középhegység tagjainak jellemzői

Visegrádi-hegység - A korábbi beosztás szerint a Dunántúli középhegység része volt, azonban kőzetanyaga és eredete  miatt az Északi-középhegységhez tartozik .A belső-kárpáti vulkáni koszorú tagja miocén andezites-riolitos vulkanizmussal keletkezett. A volt vulkáni kitörési pont a hegység legmagasabb pontjára, Dobogókőre (699 m) tehetjük. Börzsöny - a belső-kárpáti vulkáni koszorú tagja miocén andezites-riolitos vulkanizmussal keletkezett. Egykori vulkán beomlásakor […]

By Kuklis Tibor | földrajz . természetföldrajz
DETAIL

Hidegfront, melegfront kialakulása, felhőtípusai

Frontok definíciója - Egy terület időjárását erőteljesen befolyásolja a légtömegek mozgása. Ahol a hideg és a meleg légtömegek találkoznak, ott időjárási határterületek, frontok alakulnak ki. Asszerint nevezzük el őket, hogy a hideg vagy a meleg levegő áramlik-e a másik irányába. Hidegfront: Erről akkor beszélünk, ha hideg levegő érkezik olyan területre, ahol eddig melegebb volt a […]

By Kuklis Tibor | földrajz . természetföldrajz
DETAIL

Meleg mérsékelt éghajlati öv

Általános éghajlati jellemzői: a Nap hajlásszöge itt nagyobb mint 90 fok ezen a területen az átlaghőmérséklet 10 és 18 fok között van itt 4 évszak van jelen, de nem egyenlő hosszúságúak és jelentőségűek egy száraz évszak van jelen, mediterrán területeken a nyár Összefoglalóan az ilyen területeket mediterránnak nevezzük További jellemzők: 35 és 45 szélességi fokok között […]

By Kuklis Tibor | földrajz . természetföldrajz
DETAIL

Olaszország gazdasága

A gazdaság igazi alapja: az ország földrajza Olaszország tagolt partvidékkel rendelkezik, ez segíti a kikötővárosok kialakulását. Területén két nagy lánchegység van, az Appenninek és az Alpok, az első az építőanyagai miatt, a második a vízerőművek miatt nagyon fontos. Kisebb beékelődött röghegységek is megtalálhatók itt, melyek vasércet és színesfémeket szolgáltatnak (pl. Elba). Néhány vulkanikus terület is […]

DETAIL

Valódi mérsékelt öv

A valódi mérsékelt öv Eurázsiában és Dél-Amerikában található. Évi középhőmérséklete 8-15°. Éghajlatát a nyugati szelek és a ciklonok határozzák meg. A természetföldrajzi tényezők nyugatról keletre, az óceántól való távolság, a csapadékot szállító ciklonok hatásának gyengülése alapján változnak. Az övön belül négy terület különült el: Óceáni terület: Az óceáni éghajlat kiegyenlített. Évi közepes hőingása 7-8°. Évi […]

By Kuklis Tibor | földrajz . természetföldrajz
DETAIL
1 / 3 oldal123