magyar irodalom

Ady Endre- Valaki útravált belőlünk - Elbocsátó szép üzenet összehasonlító elemzés

Az általam írt összehasonlításban Ady Endre, 2 meghatározó versét elemzem, nevezetesen az Elbocsátó szép üzenetet és a Valaki útravált belőlünket. A költő Brüll Adéllal (más néven Lédával) való kapcsolata lezárásaként írta ezt a két verset, melyek egyesével külön művészeti értékként is elemezhetőek lennének, de érdemesebb egy összefoglaló elemzésben ismertetni tartalmukat, mivel témájukat tekintve közös szál […]

By Sós Márton | irodalom . magyar irodalom
DETAIL

Szegény Gélyi János lovai (novellaelemzés)

A Szegény Gélyi János lovai, Mikszáth Kálmán „A jó palócok” című novellakötetében található. A kötetben fellelhetőek többek között ironikus, szomorú és vidám elbeszélések. Az általam elemzett mű kisepikai műnembe tartozik, és novellaként van számon tartva. Az ilyen tipusú művek nem bővelkednek szereplőkben, és általában 1 főszereplő köré épülnek a bonyodalmak. A történetvezetés általában egyszerű, a […]

By Sós Márton | irodalom . magyar irodalom
DETAIL
okt
12

Petőfi Sándor: Szeptember végén (verselemzés)

Az első versszak azzal indul, hogy a költő kitekint az ablakon, virágokat és zöldellő természetet lát, ám ez az érzés meglehetősen rövid impresszió. Olyannyira, hogy rögtön a mű első szava (Még!) már arra utal, hogy noha még zöldell a nyár, hamarosan itt a tél, melyet a következő strófák igazolnak: "látod amottan a téli világot?", "már […]

DETAIL

Jókai Mór regényírói művészete (1825-1904)

Jókai Mór az első olyan magyar író volt, aki nemcsak tehetséges volt, de mindezt kamatoztatni is tudta, mert a könyvkiadás, mint tőkebefektetéses vállalkozás Magyarországon Jókai regényeitől kezdve sikeres Magyarországon, tehát ez a regények teremtették meg hazánkban a mai értelemben vett széles olvasóközönséget Miért is lett Jókai ennyire népszerű? Jókai Mór rendkívül termékeny, ugyanakkor az akkori […]

By Kuklis Tibor | irodalomelmélet . magyar irodalom
DETAIL

Arany János: Mindvégig (verselemzés)

A kiegyezést követően 10 évvel (1877) Arany egy olyan ars poeticát írt, mint Vörösmarty Mihály Vén cigánya. A mű felszólítás az alkotásra, bármilyen rosszak is legyenek a körülmények. Innen ered a „Mindvégig” cím is. Ekkortájt kezd el Arany újra alkotni. A vers szöges ellentéte a költő 1850-ben íródott „Letészem a lantot” című versének: http://tananyag.net/irodalom/magyar-irodalom/arany-janos-leteszem-a-lantot-verselemzes Az […]

By Kuklis Tibor | magyar irodalom
DETAIL

Csongor és Tünde szereplőinek jellemzése

Vörösmarty művének szereplői, karakterei részben korhű, reális – társadalmi – szereplők, részben meseszerű vonásokból állnak, mindannyian megtestesítenek egy-egy életfelfogást

By Kuklis Tibor | magyar irodalom
DETAIL

Arany János nagyepikája

Arany János nagyepikai költeményeinek bemutatása és jellemzése

By Kuklis Tibor | magyar irodalom
DETAIL

Arany János: Letészem a lantot (verselemzés)

A mű a szabadságharc leverése után született meg, mikor az általános szomorúság hatotta át Aranyt és a magyar közéletet

By Kuklis Tibor | magyar irodalom
DETAIL

Csokonai Vitéz Mihály: Az estve (verselemzés)

A mű rendkívül tetszetős természetleírás és keserű társadalomkritika is egyben. A költő követi a felvilágosult Rousseau összehasonlítását: a romlatlan természetet állítja szembe az erkölcstelen társadalommal szembe. A mű kezdetén a költő a világosság és a sötétség átmenetét az alkony ("estve") gyönyörű leírásával kezd. Itt a természet szépségeiben való gyönyörködés társul, a nappaltól és a világosságtól […]

By Kuklis Tibor | magyar irodalom
DETAIL

Csokonai Vitéz Mihály: A reményhez (verselemzés)

A művet Csokonai 1803-ban kevesebb mint két évvel a halála előtt írta (vagy legalábbis ekkor nyomtatták ki Bécsben). A verset a költő több más művéhez hasonlóan egy megszemélyesített "fogalomhoz", a Reményhez írta. A vers a költő szerelméről elnevezett Lilla-ciklus harmadik könyvének végén található a poéta románcának lezárásaként, "írásba" is véget vett a költő kapcsolatának.Itt elbúcsúzik […]

By Kuklis Tibor | magyar irodalom
DETAIL
1 / 3 oldal123