irodalom

József Attila: Klárisok (verselemzés)

A Klárisok c. verset József Attila korai költeményeihez soroljuk. 23 évesen írta szerelméhez, Vágó Mártához. A vers témáját tekintve szerelmi költemény, de láthatjuk, hogy felépítése és képei nem szokványosak. A műben furcsa képeket találunk, megjelenik a groteszk hatása, mely a szürrealizmusnak köszönhető. Az esztétikum és a csúnyaság képei állnak egymás mellett. A meghökkentő diszharmóniát az […]

DETAIL

József Attila: Külvárosi éj (verselemzés)

Keletkezésének előzményei József Attila a vers megírása előtt nem sokkal ismerkedett meg közelebből a kommunizmussal, Marx munkásságával. A költő közel került az új tanokhoz, szimpatizált velük. Első szerkezeti egység Helyszíne az alvó külváros, mely a kapitalizmusra utal. A mozdulatlanság, némaság, az éjszaka sejtelmes képei jelennek meg. Rengeteg költői képet találunk benn: megszemélyesítések, metaforák, anaforikus kezdések, […]

DETAIL

Dürrenmatt: Fizikusok röviden

A Fizikusok c. dráma / kisregény egy idegszanatóriumban játszódik, meglehetősen kis térrészen. A helyszín különlegessége, hogy három nagy fizikus, Einstein, Newton és Möbius tartózkodik ott, mint betegek. Newton azt vallja magáról, hogy ő Einstein, csak ezt titokban akarja tartani, nehogy az Einsteinként ismert úriember - aki nemrég egy lámpazsinórral megölte az egyik ápolónőt - még […]

DETAIL

Orwell - 1984 műelemzés, vélemény

Életem legmeghatározóbb olvasmányai közé sorolom ezt a könyvet, elsősorban aktualitása miatt. Minden, amit az 1940-es években megírt az indiai író, ráhúzható a mai civilizáció helyzetére. Nagy életbölcsességeket fogalmaz meg, ugyan drasztikus módon. A könyv a szélső végletekben mutatja be egy utópisztikus társadalom működését, melyben nincs erkölcs és mindent egy totalitárius diktatúra irányít. Gondolhatjuk, 1984 elmúlt, […]

DETAIL

A futurizmus irodalma

A futurizmus a XX. századi avantgárd egyik irányzata. Olaszországból származik eredetileg. Az irányzat programversét Marinetti írta meg 1909-ben, A futurizmus megalapítása és kiáltványa címmel. A futurista irodalom jellegzetessége a rohanó világ, a sebesség, a gépek magasztalása, gyakran istenítése. A költészet fő témája a fejlődő tudomány lesz, s a jövő a gépeké mindezen művekben. Olyannyira új […]

DETAIL

Tandori Dezső: A betlehemi istállóból... - verselemzés

Tandori Dezső A betlehemi istállóból egy kis jószág kinéz c. verse egyben a legrövidebb megjelent magyar vers is. A cím kulcsfontosságú a versben, mert sejteti, mit jelent a vers maga: Hc3. A Hc3 egy gyakran használt sakkjelölés, mikor újságokban sakkfeladványokat adnak, általában a lépéseket betűkkel és számokkal jelzik. Hc3 jelentése: a huszárral a C3 négyzetre […]

DETAIL

József Attila: Tiszta szívvel (verselemzés)

Páros rímű, ütemhangsúlyos (magyaros) verselésű. A versben előforduló tiszta szó a vers kulcsszava. Általánosítható a vershelyzetből az I. világháború utáni ifjúság kilátástalan sorsa. Műfajában hasonlít a középkori vágáns költészethez. Első versszak: Nincsen apám, se anyám,se istenem, se hazám,se bölcsőm, se szemfedőm,se csókom, se szeretőm. anaforikus kezdés ismétlődő kulcsszó: se negatív festés nominális, a főnevek vannak […]

DETAIL

A szexuális disztribúció irodalmi analízise

Az alábbi érvelés esszét dolgoztuk ki: Elmélkedjen arról, hogy az irodalomtanításban a férfi- vagy női szereplők, hősök, szerzők vannak-e túlsúlyban! Mi lehet az oka ennek? Mit változtatna, ha megtehetné, esetleg miért hagyná változatlanul az eddigi rendszert? Számos világproblémára keresünk megoldást. Csökkentenénk az éhezési rátát, javítanánk az életkörülményeket, megelőznénk egy potenciális természeti katasztrófát, munkalehetőséget biztosítanánk a […]

DETAIL

Orwell: Állatfarm röviden

A történet egy angliai majorban játszódik. A major gazdája bezárja az állatokat, és a tanyaházban nyugovóra tér. Ekkor az állatok gyűlést szerveznek egy Őrnagy nevű disznó vezetésével. Az állat elmondja, hogy haldoklik, és valószínűleg hamarosan már nem lesz köztük, viszont megjósol egy forradalmat. Arra buzdítja a major állatnépét, hogy lázadjanak az elnyomás és a rossz […]

DETAIL

Petőfi Sándor életrajza és költészete

Életrajz Petőfi Sándor 1823-ban született Kiskőrösön, jómódú családban. Kétéves korában szüleivel Kiskunfélegyházára költöztek, itt nevelkedik fel. Számos iskolában tanult, többek közt Kiskunfélegyházán, Aszódon, Pápán, Pesten. Évekig vándorszínészként is tevékenykedett, színészi karrierje miatt sok városban megfordult, pl. Székesfehérvár, Debrecen, Kecskemét. 1846-ban megismeri Szendrey Júliát, hozzá írja szerelmes verseit, 1847-ben összeházasodnak. Ekkortájt ismeri meg Arany János munkásságát, […]

DETAIL
3 / 4 oldal1234