irodalom

Babits Mihály - Jónás könyve

Babits XX. század eleji (1883-1941) magyar író, költő. Ismertségét javarészt a Nyugatnak köszönheti, melynek I. generációs szerkesztője volt. Műfordítóként is remekelt, legjelentősebb fordításai között szerepel Dante Isteni színjátéka. Irodalomtörténészi- és filozofikus alkotásai, esszéi is megjelentek Bergson és Nietzsche nyomán. Költészetét a gondolati-filozófiai mélység jellemzi. Sok nyelven beszélt, jól mutat erre ragadványneve "poeta doctus" - tudósköltő. […]

DETAIL

József Attila: A Dunánál (verselemzés)

1936-ban keletkezett ez a gondolati költemény műfajú vers, amelynek hangneme ódai, magasztos. A vers alapvetően "egybemossa" az időt, összekapcsolja a múltat és a jelent. A vers 3 nagy részre tagolódik, egy rész több versszakból áll. A verset részenként fogjuk elemezni. I.rész A lírai alany a rakodóparton ül, és nézi a dinnyehéjat. A további verssorokban a […]

DETAIL

Radnóti Miklós: Nem tudhatom (verselemzés)

Előzménye A vers 1944-ben keletkezett nem sokkal, miután behívót kapott a heidenaui lágerbe. Műfaja, szerkezete A vers műfaja óda, melyet a hazához, Magyarországhoz ír. Három részre tagolható. A sorhosszúság változó, többnyire 13-14 szótagos sorok jellemzik. Minden különálló szerkezeti egység egy többszörösen összetett mondat. Páros (aabb) rímelésű. 1. rész Személyes érzelmeivelindul a költemény. Leírja, hogy mi […]

DETAIL
4 / 4 oldal1234