szervetlen kémia

Elsőrendű kötések

Minden elem atomja -a nemesgázokat leszámítva- stabil elektronszerkezetre törekszik. Ezt a betöltetlen alhéjak nélküli stabil állapotot nevezik nemesgázszerkezetnek.Ezt az állapotot háromféle módon érhetik el az atomok: némelyek elektront adnak le,mások fölvesznek, de vannak olyan részecskék, melyek közös elektronpárok megosztásával stabilizálódnak. Elsőrendű általános kötések és általános jellemzőik Általánosságban elmondható, hogy kötési energiájuk nagy (80-850 kJ/mol). Az […]

By Kuklis Tibor | szervetlen kémia
DETAIL