nyelvtan

jún
28

Nyelv, mint jelrendszer

Az emberi nyelv jelekből és jelhasználati szabályokból álló folyamatosan változó rendszer. A jelek három csoportba sorolhatók: ikon = hasonlóságon alapuló jelek (pl. a hangutánzó, hangfestő szavak) index = ok-okozati összefüggésen alapuló jelek (pl. kék szín azonosítása a hideggel) szimbólum = képzettársításon, megegyezésen alapul (pl. matematikában: + vagy a vallásban a 3-as szám) A nyelvi jelrendszer […]

By Péter | nyelvtan
DETAIL
jún
28

Nyelvcsaládok, nyelvtípusok

A nyelvek eredete Két felfogás létezik: Monogenezis - A nyelveknek egy közös ősnyelvből származnak. Sokáig a Biblia Ószövetsége alapján a hébert tekintették az ősnyelvnek. Poligenezis - E szerint a világ különböző pontjain egyszerre alakultak ki a különféle nyelvek. A nyelvek típusai, nyelvcsaládok A világon 150-200 nyelvcsaládot különböztetünk meg, míg a mai élő nyelvek száma kb. […]

By Péter | Egyéb . nyelvtan
DETAIL

Szófajtan: szófajok

szófajok a magyar nyelvben

By Sós Márton | jelentéstan
DETAIL

Mondatelemzés gyakorló feladatok

A mondatelemzés elméleti tananyagot ezen a linken találod. 1, Szeretek futni. Mit állítunk? szeretek. (állítmány) Ez a mondat állítmánya. Igével van kifejezve tehát igei állítmány. Ki szeretek? Én. (alany) Ő/én vagyok a mondat alanya. Mit szeretek? futni. (tárgy) Ez a mondat tárgya. 2, Bence a boltba ment kenyérért. Mit állítunk? ment. (állítmány) Ki ment? Bence […]

By Sós Márton | mondattan
DETAIL
máj
29

Mondatelemzés és ágrajz

Egy mondatot az elemeire bonthatunk, megtudhatunk sok mindent a mondatról.

By Sós Márton | mondattan
DETAIL
máj
29

Mássalhangzótörvények

Amikor két vagy több mássalhangzó egymás mellé kerül, akkor speciális szabályok érvényesek rá. Ezek a mássalhangzó törvények.

By Sós Márton | hangtan
DETAIL

A magyar helyesírás alapelvei és főbb szabályai

A magyar nyelvben négy nagy alapelv szerint beszélhetünk helyesírási szabályokról. Szóelemzés elve Legyenek felismerhetők és elkülöníthetők a szó részei: a szótő és a toldalékok. Fontosabb, ide sorolható szabályok: zöngésség vagy képzés helye szerinti részleges hasonuláskor a szavakat eltérően ejtjük írott alakjuktól. Adott betűkapcsolatok esetében az egyik hang átalakul a zöngéspárjára, így például a színpad 'np'-je […]

DETAIL

Szövegek osztályozása

szöveg: a kommunikáció eszköze, kerek egész, lezárt, teljes üzenet; lehet szóbeli vagy írásbeli közlés. szóbeli közlés jellemzői: kevésbé igényes, múlandó, szabálytalanabb szerkesztettségű, szerepet játszik a spontaneitás, a beszédhelyzetből adódóan gyakran van szükség ismétlésre, azonnali visszajelzés, gesztikuláció, mimika típusai: társalgás, meghívás, köszöntés, felelet, előadás, szónoklat, hozzászólás, tárgyalás, szavalás, stb. kommunikációs tényezők: tájékoztatás, érzelemkifizejezés, kapcsolatteremtés, kapcsolattartás, esztétikai […]

DETAIL