helyesírás

A magyar helyesírás alapelvei és főbb szabályai

A magyar nyelvben négy nagy alapelv szerint beszélhetünk helyesírási szabályokról. Szóelemzés elve Legyenek felismerhetők és elkülöníthetők a szó részei: a szótő és a toldalékok. Fontosabb, ide sorolható szabályok: zöngésség vagy képzés helye szerinti részleges hasonuláskor a szavakat eltérően ejtjük írott alakjuktól. Adott betűkapcsolatok esetében az egyik hang átalakul a zöngéspárjára, így például a színpad 'np'-je […]

DETAIL