stilisztika

Szövegek osztályozása

szöveg: a kommunikáció eszköze, kerek egész, lezárt, teljes üzenet; lehet szóbeli vagy írásbeli közlés. szóbeli közlés jellemzői: kevésbé igényes, múlandó, szabálytalanabb szerkesztettségű, szerepet játszik a spontaneitás, a beszédhelyzetből adódóan gyakran van szükség ismétlésre, azonnali visszajelzés, gesztikuláció, mimika típusai: társalgás, meghívás, köszöntés, felelet, előadás, szónoklat, hozzászólás, tárgyalás, szavalás, stb. kommunikációs tényezők: tájékoztatás, érzelemkifizejezés, kapcsolatteremtés, kapcsolattartás, esztétikai […]

DETAIL