C++

C, C#, C++, Java, JavaScript, PHP, Ruby operátorok

C C# C++ Java JavaScript PHP Ruby Összeadás + + + + + + + Kivonás - - - - - - - Szorzás * * * * * * * Osztás / / / / / / / Maradékképzés % % % % % % % Hatványozás ** És (logikai) && && && && […]

DETAIL

Inkrementáló és dekrementáló operátorok (C++)

Segítségükkel könnyebb a változók értékét egyel növelni vagy csökkenteni, helyes használatukkal helyet és időt spórolhatunk. Inkrementálás Vegyünk egy ciklusváltozót, amit minden "körben" meg kell növelni. Ha egyel növeljük, ezt a folyamatot inkrementálásnak nevezzük. Többféle utat is választhatunk végcélhoz.Legyen a változónk neve i. értékadó operátorral (=) i=i+1; pluszegyelő operátorral (+=) i+=1; inkrementáló operátorral (++) i++; Azinkrementáló […]

DETAIL

Függvények

Függvények deklarálása, definíciója, paraméterezés, lokális/globális változók és konstansok, visszatérési értékek, függvények túlterhelése a C++ programnyelvben. Mi a függvény? A függvény egy különálló kódrészlet, mely egy adott feladat végrehajtására van specializálva. Mikor egy függvényt használunk - úgy mondjuk: meghívjuk -, átadhatunk neki bizonyos paramétereket, amivel dolgozik. Például van egy primitív szoroz függvény, ami két egész értéket, […]

DETAIL

Adattípusok, adattárolás, változók

A C++ programnyelv adattípusai és értéktartományuk. Az adatok tárolásáról nagy vonalakban. C++ változók unsigned short int: előjel nélküli "rövid", egész szám. Két bájtnyi memóriaterületet foglal le. Értéktartománya 0-65535. short int: előjeles rövid egész: Szintén két bájtnyi helyen van ábrázolva, -32 768 -tól 32 767-ig terjedhet az értéke. unsigned long int: előjel nélküli "hosszú" egész. Négy […]

DETAIL

A typedef használata

A typedef kulcsszó segítségével új változótípusokat vezethetünk be már meglévő típusok alapján, így egyszerűbbé és átláthatóbbá tehetjük a kódot. Használata: typedef változótípus újváltozónév; typedef unsigned short int usi; int main(){ unsigned short int tananyag(unsigned short int a) { a++; return a; } usi tananyag(usi a) { a++; return a; }return 0;} Mennyivel gyorsabban beírhatjuk az […]

DETAIL