történelem

okt
02

USA Polgárháború (tétel) - Polgári forradalom az Egyesült Államokban

Amerikai polgári forradalom (1861-1865) Írtam egy gyorsan értelmezhető, és saját szavakkal bárki számára megfogalmazható jegyzetet, amiből könnyen megtanulhatjátok ezt a tételt! 🙂 USA – need to know facts Amerikai Egyesült Államok Szövetségi alkotmányos köztársaság 620 ezer ember vesztette életét – 4 év alatt De az Egyesült Államok megmaradt Topográfia – USA elhelyezkedése Határai: Észak: Kanada […]

By Sós Márton | egyetemes történelem . történelem
DETAIL
jún
28

Nagy földrajzi felfedezések (vázlat)

A 15. századi Európát egy hatalmas nemesfémhiány jellemezte. Emiatt, továbbá a korban lezajló népességrobbanás hatására egyre szükségesebbé vált a gazdaság fellendítése. Ez oly módon volt megvalósítható, ha új gyarmatállamokat szereznek. A földrajzi felfedezések lehetőségét egy technikai konjunktúra tette lehetővé. Megjelent az iránytű, a tájoló, továbbá egy új világtérkép (Toscanelli). Fejlődött a hajózás, megjelent egy új […]

DETAIL
dec
31

A görög hitvilág

Az antik görögöket összekötő hitvilág igen érdekes, mivel jött létre egy gazdag mondavilág, sőt még a sport is! A görög vallás politeista, azaz többistenhitvő. A görögök szemében az isteneik ember alakúak és ugyanolyan tulajdonságokkal rendelkeznek, mint a követőik. A görögséget alkotó népek eltérő istenekkel rendelkeztek, így amikor bevonult egy ilyen csoport Hellászba (az ókori Görögország […]

DETAIL
dec
31

A XIX. század eszméi

A XIX. században nemcsak a technika, gazdaság, a hatalmi viszonyok, de a az emberek gondolkodásmódja és az uralkodó eszmék is megváltoztak. Az egymás után jövő forradalmak és felkeléseket két szorosan összefüggő eszme vitte előre: a nacionalizmus és liberalizmus. A nacionalizmus, avagy a nemzeti eszme, vagy öntudat lényege, hogy egy nép társadalmi és vallási korlátokon túlmenően […]

DETAIL
dec
29

A trianoni békeszerződés

Az Osztrák-Magyar Monarchia fennmaradását sokáig az európai hatalmi rend egyik alapkövének tekintették, így a nyugati nagyhatalmak az első világháború kezdetéig (1914-1918) nem kívánták feldarabolni a közép-európai szuperhatalmat. Azonban a háború után a kisebb-nagyobb antant államok mind sorban álltak a Birodalom területeiért. Ekkor már csak egy cél lebegett a győztesek szeme előtt: bár arról eltérő véleményen […]

By Kuklis Tibor | magyar történelem . történelem
DETAIL

Hunyadi Mátyás külpolitikája

Mátyás külpolitikája merőben eltért apjáétól (Hunyadi János). A törökök ellen defenzív, viszont nyugat fele offenzív külpolitikát folytatott. A törököket még 1456-ban állította meg Hunyadi János, s így évtizedekig nem is vonultak komoly erőkkel Magyarország ellen, a támadások is csupán a határ menti fosztogatásokban merültek ki. Mátyás már reálpolitikusként, már korán felismerte a helyzetet: nem lehet […]

By Kuklis Tibor | magyar történelem
DETAIL

Kállay Miklós hintapolitikája

történelmi cikk

By Sós Márton | magyar történelem
DETAIL

A világgazdaság kialakulása, története

Nem is gondolnánk, hogy Amerika felfedezése milyen nagy horderejű esemény volt, pedig a kontinens meghódítása egy olyan folyamatot indított el mely megváltoztatta gazdaság és a történelem menetét, sőt ez érződik egészen napjainkig! A gyarmatosítástól az ültetvényig Mielőtt Kolumbusz felfedezte volna Amerikát, csak helyi és "szűkre szabott" távolsági kereskedelmet (Levantei-,Selyem-út) találunk Európában és főleg a Földközi-tenger […]

By Kuklis Tibor | egyetemes történelem
DETAIL

Hunyadi Mátyás gazdaságpolitikája

Mátyás (1458-1490) király hatalomra kerülésekor komoly terveket szövögetett, melyekhez viszont komoly források voltak szükségesek. A gazdasági reformok azonban csak 1467-ben kezdődtek. Ekkora Magyarország és a tőle nyugatra fekvő államok komoly gazdasági és népesedési növekedést értek el (például a XV. századra Magyarország lakkossága 3-3,5 millió fő volt). Ezt a növekedést meglovagolva és fenntartva próbálta a humanista […]

By Kuklis Tibor | magyar történelem
DETAIL

Az I. világháborút lezáró békék

A Wilson-i 14 pont leírja, hogy világszerte erős nemzetállamoknak kell létrejönnie, szabad kereskedelmet és kikötőket kell biztosítani, a béke fenntartása miatt egy nemzetközi tanácsot kell létrehozni, nem lehetnek titkos katonai szerződések, a határokat nemzetiségi alapokon kell meghúzni, Oroszország nyugati területeit a független Lengyelországhoz kell csatolni. A béketárgyalások a Wilson-i pontok alapján zajlottak le, ugyanakkor figyelembe […]

DETAIL
1 / 3 oldal123