magyar történelem

dec
29

A trianoni békeszerződés

Az Osztrák-Magyar Monarchia fennmaradását sokáig az európai hatalmi rend egyik alapkövének tekintették, így a nyugati nagyhatalmak az első világháború kezdetéig (1914-1918) nem kívánták feldarabolni a közép-európai szuperhatalmat. Azonban a háború után a kisebb-nagyobb antant államok mind sorban álltak a Birodalom területeiért. Ekkor már csak egy cél lebegett a győztesek szeme előtt: bár arról eltérő véleményen […]

By Kuklis Tibor | magyar történelem . történelem
DETAIL

Kállay Miklós hintapolitikája

történelmi cikk

By Sós Márton | magyar történelem
DETAIL

Hunyadi Mátyás külpolitikája

Mátyás külpolitikája merőben eltért apjáétól (Hunyadi János). A törökök ellen defenzív, viszont nyugat fele offenzív külpolitikát folytatott. A törököket még 1456-ban állította meg Hunyadi János, s így évtizedekig nem is vonultak komoly erőkkel Magyarország ellen, a támadások is csupán a határ menti fosztogatásokban merültek ki. Mátyás már reálpolitikusként, már korán felismerte a helyzetet: nem lehet […]

By Kuklis Tibor | magyar történelem
DETAIL

Hunyadi Mátyás gazdaságpolitikája

Mátyás (1458-1490) király hatalomra kerülésekor komoly terveket szövögetett, melyekhez viszont komoly források voltak szükségesek. A gazdasági reformok azonban csak 1467-ben kezdődtek. Ekkora Magyarország és a tőle nyugatra fekvő államok komoly gazdasági és népesedési növekedést értek el (például a XV. századra Magyarország lakkossága 3-3,5 millió fő volt). Ezt a növekedést meglovagolva és fenntartva próbálta a humanista […]

By Kuklis Tibor | magyar történelem
DETAIL

A kiegyezés (1867)

Az 1848-as forradalom -és szabadságharc után Ausztria sorra vereségeket szenvedett. Az újonnan létrejött Olaszországnak területeket kellett átadnia, és minden ütközetet elbukott, ezért külpolitikai befolyása csökkent. A helyzetet tetőzte, hogy nem került be a "német egység"-be, amely egy német ajkú egyesült konföderáció (=államok szövetsége) lett volna. Ehelyett a kis német egység valósult meg, ami tulajdonképpen ugyanez, […]

DETAIL

Magyarország belesodródása a II. világháborúba

Milyen tényezők játszottak szerepet a háborúba sodródásban a trianoni békeszerződéstől a '40-es évekig? Trianonról röviden Magyarország az I. világháború utáni békeszerződések következtében jelentős területeket veszít, és a Kisantant tagállamaival lesz körülvéve. Az ország területének kétharmadát elcsatolják, több millió magyar kerül Romániába, Csehszlovákiába, és a szerb-horvát-szlovén királyságba. Az infrastruktúrát teljesen át kell alakítani, mivel kulcsfontosságú vasúti […]

DETAIL

IV. Béla uralkodása és a tatárjárás

IV. Béla II. András után került a magyar trónra, 1235-től 1270-ig uralkodott. Politikáját két részre oszthatjuk, kezdeti népszerűtlen intézkedéseivel szakít a tatárjárás miatt. Béla korai intézkedései (1235-1242) András halála után úgy kapta meg a trónt, hogy András könnyelmű földosztásai miatt a királyi birtokok és jövedelmek megcsappantak. Ez presztízsveszteséggel, a befolyás csökkenésével jár. A főnemesi rétegről […]

DETAIL

II. András és az Aranybulla

II. András (1205-1235) III: Béla fiaként, Imre herceg rövid uralkodása után került trónra. Uralkodói politikájával jelentősen átformálta az ország életét. Első intézkedései között megszilárdotta a hatalmát azzal, hogy királyi földbirtokokat adományozott el főnemesi körökben. Ez fontos volt, hiszen Imrével (nagyobbik testvére) évekig harcoltak a trónért, s a király kérdése a magyarságot is megosztotta. Az előbbi […]

DETAIL

Károly Róbert

A királyi hatalom és a gazdaság megszilárdítása az Árpád-ház kihalása (1301) után. III. András halálával nem maradt az Árpád-házban fiúági örökös, ezért trónharcok kezdődtek. A magyar trónra legesélyesebb jelölt Vencel volt, a cseh király fia. A magyar nemesség zöme is őt támogatta. Szintén igényt tartott a trónra Ottó bajor herceg. Egyikük sem lett végül király, […]

DETAIL

Az államalapítás, Szent István uralkodása

Előzmények Géza fejedelem a X. század végén meglátta, hogy a keletről érkezett nomád magyarság elveszhet a történelem porában, ha nem sikerül adoptálni a nyugati berendezkedést. Ez a kereszténység felvételéből, valamint erős, centralizált államból állt. A megvalósítás fiára, Vajkravárt, ki megkeresztelkedésekor felvette az István nevet. Trónharcok István 997-ben kerül a magyar trónra fejedelemként, majd 1000. december […]

DETAIL